Hizmet Şartları

Hizmet Şartları, Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişki Bağımsızlığı

1- İgdirhizmetleri.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İgdirhizmetleri.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

2- Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. İgdirhizmetleri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

3- İgdirhizmetleri.com, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. İgdirhizmetleri.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, İgdirhizmetleri.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

4- İgdirhizmetleri.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan İgdirhizmetleri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- İgdirhizmetleri.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. İgdirhizmetleri.com, iş sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. İgdirhizmetleri.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

6- İş Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı İgdirhizmetleri.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İgdirhizmetleri.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

7- Hizmet Veren tarafından Meslek alanındaki Profilini belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, İgdirhizmetleri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

8- Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. İgdirhizmetleri.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

9- İgdirhizmetleri.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

10- Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. İgdirhizmetleri.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, İgdirhizmetleri.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

11- İgdirhizmetleri.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

12- Hizmet Alan bilgileri İgdirhizmetleri.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

13- İgdirhizmetleri.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

14– Sitemizde bulunan firmaların vermiş olduğu hizmet türü kendi sorumluluğunda olup, igdirhizmetleri.com sitesinde sunulan tüm hizmetlerin hiç birinden sorumlu tutulamaz.

15– İgdirhizmetleri.com sitesinde bulunan firma bilgilerini kullanarak iletişime geçen ziyaretçiler, firmalardan aldıkları hizmet ziyaretçinin kendi sorumluluğundadır. Ziyaretçilerin almış olduğu hizmet sonrası yaşanan hata, problem, anlaşmazlık gibi durumlarda, igdirhizmetleri.com sitesi sorumlu değildir.

16– İgdirhizmetleri.com sitesinde bulunan firmaların iletişim bilgileri, içerik alanında bulunan hizmet açıklaması, içerik alanında bulunan görsel medya unsurları igdirhizmetleri.com sitesi tarafından %100 gerçekçi bilgileri sunmaz.  Firma bilgileri, hizmet detayı, görsel medya unsurları ziyaretçiler tarafından sunulur ve sunulan bu bilgiler ve metaryaller ziyaretçilerin / işverenlerin kendi sorumluluğundadır.

17- İgdirhizmetleri.com sitesinde bulunan içeriklerde telif haklarını ihlal edici bir durum olduğunu düşünüyorsanız [email protected] veya İletişim adresine mail atarak iletişime geçmeniz gerekmektedir. İgdirhizmetleri.com yönetimi tarafından sizlere en geç 7 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır.

İgdirhizmetleri.com sitesine giren her ziyaretçi bu kuralları kabul etmiş sayılır. 

İgdirhizmetleri.com’da uygulanan bu hizmet şartları ile ilgili her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi İletişim sayfasındaki iletişim bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz. igdirhizmetleri.com

Scroll to Top